zondag 15 november 2009

Daarom

Waardoor de aarde om haar as draait, vroeg ik me laatst af. Het antwoord vond ik bij de vraag “Waarom draait de aarde?” Het is in taalzuiverkringen een bekend item, het verschil tussen waardoor en waarom. Waardoor verwijst naar een oorzaak, waarom naar een reden.
Waarom zijn de bananen krom, is dan ook een onzinnige vraag. Dat heeft geen reden, wel een oorzaak. Iets met zwaartekracht en naar het licht groeien, geloof ik, maar daar gaat het nu niet om.

Terwijl ik een banaantje pelde bedacht ik dat het woord Waarom eigenlijk helemaal niet thuis hoort in de wetenschap. Wetenschap kan alleen maar antwoord geven op de vraag hoe het eigenlijk werkt. De vraag waardoor iets komt dus, niet waar het goed voor is. Dat is een heel ander domein. Dat van de zingeving bijvoorbeeld. Ook heel zinvol, maar een volstrekt andere tak van sport.

Waarom ik dit schrijf? Daarom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten